Tomtarbeten

BOJAB i UPPSALA AB

Vi utför allehanda tomtarbeten på ett fackmannamässigt vis. I TV:s olika byggprogram kan det se ut att gå mycket lätt, men i verkligheten behöver man planera arbetet noga och ta hänsyn till olika förhållanden. Det kan vara rör och ledningar i marken och lutningar för avrinning mm. Naturligtvis tar vi hand om schaktmassor och annat för borttransport.
Dräneringsarbeten är en annan av våra specialiteter och vi föreslår det för våra nordiska förhållanden utmärkta pordrän när det gäller husgrunder. Pordrän skyddar väggen både mot utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren.
Se även www.pordran.se