Produkter

BOJAB i UPPSALA AB

Vi arbetar till största delen som underentreprenörer åt större företag i mark och anläggningsbranschen men vi utför även markarbeten av olika slag åt företag och privatpersoner. Övervägande uppdrag är avloppsanläggningar då efterfrågan varit stor där. Våra uppdrag skiftar dock allt ifrån tomtplaneringar & rivningsarbeten, ridhus & paddockar till dikningsarbeten & skogsvägar.
Maskinparken består av band och hjulgrävare mellan 8 till 27 ton, lastbil och lastmaskin.