Små Avlopp

BOJAB i UPPSALA AB

Små avloppsanläggningar för en villa, ett jordbruk eller ett mindre område med olika fastigheter är vår specialitet. Kraven på utförande, provtagning, inspektion, miljö, med mera har ökat under senare år och kräver en kunnig entreprenör. Vi är diplomerade anläggare av små avlopp och hjälper till med rådgivning, analys, ansökningar och anlägger självfallet ett godkänt och väl fungerande avlopp anpassat för dina behov till en rimlig kostnad.

Läs mer på avloppsguiden: www.avloppsguiden.se

Kontakta oss för offert och planering av dina arbeten.