BOJAB i Uppsala AB © 2008

 

TOMTARBETEN

 

 

• TOMTARBETEN »

Vi utför alla förekommande tomtarbeten, transporter av grus och schaktmassor, dräneringar, med mera

 

• MASKINPARK »

 Maskinparken har utökats och även förnyats

 

• ROTAVDRAG »

 Använd våra tjänster och utnyttja rotavdraget i flera fall.

 

 

BOJAB I UPPSALA AB

 

 

BOJAB i UPPSALA AB

 

Vi utför allehanda tomtarbeten på ett fackmannamässigt vis. I TV:s olika byggprogram kan det se ut att gå mycket lätt, men i verkligheten behöver man planera arbetet noga och ta hänsyn till olika förhållanden. Rör och ledningar t.ex. i marken, lutningar för avrinning och mycket annat. Vi gör det och vi kan det! Naturligtvis tar vi hand om schaktmassor och annat för borttransport.

Dräneringsarbeten är en annan av våra specialiteter och vi föreslår det för nordiska förhållanden utmärkta pordrän när det gäller husgrunder. Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Pordrän används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget. Se även www.pordran.se

Flera kunder vill ha en komplett lösning för t.ex. ett husbygge. Vi arbetar tillsammans med flera andra entreprenörer t.ex. i byggbranschen, vvs, el, m.fl. Det innebär att vi kan hjälpa till med en komplett lösning för dina arbeten.

Kontakta oss för offert och planering av dina arbeten.

Klicka på bilderna för förstoring.

 

 

 

Kontakt

Bojab i Uppsala AB

Skrattbacken

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 26 13 70

Mobil: 0706 36 76 00

 

Henrik Jansson

Skrattbacken

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 26 13 70

Mobil: 0706 36 76 00

E-post:henrik.jansson@bojab.se

 

Bo Jansson

Körlinge

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 36 43 40

Mobil: 0705 55 58 54

E-post:bo.jansson@bojab.se

Grunden färdig för gjutning Tomtplaneringsarbete Grundarbete i Barkarby Villagrund i Hagby Fuktspärr över hålkärl Så fungerar pordrän
Grunden färdig för gjutning Tomtplanerings

arbete

Grundarbete i Barkarby Villagrund i Hagby Fuktspärr över hålkärl Så fungerar pordrän