BOJAB i Uppsala AB © 2008

 

SMÅ AVLOPP

 

 

• SMÅ AVLOPP »

Vi är diplomerade anläggare av små avlopp för såväl enskilda fastigheter som grupper av fastigheter

 

• MASKINPARK »

 Maskinparken har utökats och även förnyats

 

• ROTAVDRAG »

 Använd våra tjänster och utnyttja rotavdraget i flera fall

 

BOJAB I UPPSALA AB

 

 

 

BOJAB i UPPSALA AB

 

Små avloppsanläggningar för en villa, ett jordbruk eller ett mindre område med olika fastigheter är vår specialitet. Kraven på utförande, provtagning, inspektion, miljö, med mera har ökat under senare år och kräver en kunnig entreprenör. Vi är diplomerade anläggare av små avlopp och hjälper till med rådgivning, analys, ansökningar och anlägger självfallet ett godkänt och väl fungerande avlopp anpassat för dina behov till en rimlig kostnad.

Flera kunder vill ha en komplett lösning för t.ex. ett husbygge. Vi arbetar tillsammans med flera andra entreprenörer t.ex. i byggbranschen, vvs, el, m.fl. Det innebär att vi kan hjälpa till med en total lösning för dina arbeten.

Läs mer på avloppsguiden: www.avloppsguiden.se

Kontakta oss för offert och planering av dina arbeten.

Klicka på bilderna för förstoring

 

 

 

Kontakt

Bojab i Uppsala AB

Skrattbacken

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 26 13 70

Mobil: 0706 36 76 00

 

Henrik Jansson

Skrattbacken

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 26 13 70

Mobil: 0706 36 76 00

E-post:henrik.jansson@bojab.se

 

Bo Jansson

Körlinge

740 20 VÄNGE

Tfn: 018 36 43 40

Mobil: 0705 55 58 54

E-post:bo.jansson@bojab.se

Arbete med infiltration Rörläggning för markbädd Schakt för markbädd med fosforfälla Markbädden färdigställd Färdigt för återfyllnad
Arbete med infiltration Rörläggning för markbädd Schakt för markbädd med fosforfälla Markbädden färdigställd Färdigt för återfyllnad